Gard_Paulsen

Gard Paulsen, forfatter og vitenskapshistoriker ved NTNU.

Gard Paulsen, forfatter og vitenskapshistoriker ved NTNU.

Gard Paulsen, forfatter og vitenskapshistoriker ved NTNU.