Balchen_JG_NTH85_95_s140

Professor emeritus Jens Glad Balchen. Foto fra brosjyren
“Teknologi for samfunnet” fra 1998. Foto: Gøril Klemetsen / NTH Info

Professor emeritus Jens Glad Balchen. Foto fra brosjyren "Teknologi for samfunnet" fra 1998. Foto: Gøril Klemetsen / NTH Info

Professor emeritus Jens Glad Balchen. Foto fra brosjyren "Teknologi for samfunnet" fra 1998. Foto: Gøril Klemetsen / NTH Info