8245.tif

Med mastergrad fra Yale. Foto: Privat. Gjengitt med tillatelse fra familien.