Lesing les sammen Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Det er viktig at barna oppmuntres til å lese selv tidlig. Om mulig bør de foresatte selv lese for barna for å vekke interessen. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Det er viktig at barna oppmuntres til å lese selv tidlig. Om mulig bør de foresatte selv lese for barna for å vekke interessen. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix