Lesing les sammen 2 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Siden lesing er selve grunnlaget for å tilegne seg andre ferdigheter, bør dette prioriteres de første par årene på skolen. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Siden lesing er selve grunnlaget for å tilegne seg andre ferdigheter, bør dette prioriteres de første par årene på skolen. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix