Eldre 2 trening demens Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Studien gir svært gode holdepunkter for å si at god kondisjon er bra for hjernen. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Studien gir svært gode holdepunkter for å si at god kondisjon er bra for hjernen. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix