Kontrast mellom i og utenfor gjerdet_Foto Audun Hageskal, Jakt & Fiske – Kopi

Forskjellen mellom innsiden og utsiden av gjerdet er stor. Løvskogen trives der elgen ikke kommer til. Foto: Audun Hageskal, Jakt & FIske

Forskjellen mellom innsiden og utsiden av gjerdet er stor. Løvskogen trives der elgen ikke kommer til. Foto: Audun Hageskal, Jakt & FIske