Elg 1 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Vi mangler en helhetlig forvaltning av elgen som tar innover seg hvor stor påvirkning elgen har på alle de andre artene i skogen, mener forsker. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

eVi mangler en helhetlig forvaltning av elgen som tar innover seg hvor stor påvirkning elgen har på alle de andre artene i skogen, mener forsker. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix