04 OSID storfe Foto OSID

OS ID leverer visuelle og elektroniske øremerker for husdyr som skreddersys til husdyreier med individnummer. Foto: OS ID