Hansen Kjellstadli Pradhan

Alex Hansen, Jonas T. Kjellstadli og Srutarshi Pradhan ved PoreLab. Foto: NTNU

Alex Hansen, Jonas T. Kjellstadli og Srutarshi Pradhan ved PoreLab. Foto: NTNU