Fracture-inplane Knut Jørgen Måløy Fysisk institutt Universitetet i Oslo

Bildet viser er hvordan en sprekk (overgangen fra svart til hvitt) beveger seg gjennom to plastplater som er «limt» sammen. De er blitt sandblåst og deretter plassert i en ovn slik at de er smeltet sammen der det er kontakt mellom dem. Dette skaper en situasjon som er nær opptil de teoretiske modellene. Gjennom å se på hvordan denne sprekkfronten beveger seg, kan PoreLab teste teoriene sine. Illustrasjon: Knut Jørgen Måløy, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Bildet viser er hvordan en sprekk (overgangen fra svart til hvitt) beveger seg gjennom to plastplater som er «limt» sammen. De er blitt sandblåst og deretter plassert i en ovn slik at de er smeltet sammen der det er kontakt mellom dem. Dette skaper en situasjon som er nær opptil de teoretiske modellene. Gjennom å se på hvordan denne sprekkfronten beveger seg, kan PoreLab teste teoriene sine. Illustrasjon: Knut Jørgen Måløy, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo