Bier 1 Ola Gjønnes Grendal Foto Karoline Ravndal Lorentzen NTNU – Kopi

Ola Gjønnes Grendal bruker en metode som fungerer som en trykkoker for å kunne lage materiale som kan bli til kunstige bier. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen, NTNU

Ola Gjønnes Grendal bruker en metode som fungerer som en trykkoker for å kunne lage materiale som kan bli til kunstige bier. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen, NTNU