Figure 2 Ill Vaahtera et al Nature Plants

Figuren viser noen av mekanismene som utløses i reseptorene THE1 og FER når en plante utsettes for angrep, For en mer utfyllende beskrivelse se kildelenken nederst i saken. Illustrasjon: Vaahtera et al, Nature Plants

Figuren viser noen av mekanismene som utløses i reseptorene THE1 og FER når en plante utsettes for angrep, For en mer utfyllende beskrivelse se kildelenken nederst i saken. Illustrasjon: Vaahtera et al, Nature Plants