Hydrogenanlegg skal gjøre whisky-øya Myken selvforsynt med strøm

Dersom hydrogenprosjektet, som baserer seg på energi fra sol og vind, lykkes, kan det bli modell for flere tusen andre små øysamfunn rundt omkring i verden.