Torsk Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Vi vet hva som må gjøres for å utnytte rest-råstoffene bedre og hvordan det skal gjøres, men i stor grad blir det ikke gjort. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Vi vet hva som må gjøres for å utnytte rest-råstoffene bedre og hvordan det skal gjøres, men i stor grad blir det ikke gjort. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix