Foto_Raymond_Sauvage_NTNU-Vitenskapsmuseet_DJI_0409

Dødehus fra vikingtida er sjeldent i norsk arkeologi. I alt er det det funnet færre enn 15 slike hus her til lands, noe som gjør at vi ikke er helt sikre på hvilke funksjoner slike hus har hatt. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet

Dødehus fra vikingtida er sjeldent i norsk arkeologi. I alt er det det funnet færre enn 15 slike hus her til lands, noe som gjør at vi ikke er helt sikre på hvilke funksjoner slike hus har hatt. Foto: Raymond Sauvage, NTNU Vitenskapsmuseet