Plast nummer Illustrasjon Teleman84, Wikimedia Commons

Ulike typer plast har ulike nummer i resirkuleringskoden. Du kan prøve å unngå nummer 3 og 7. Illustrasjon: Teleman84, Wikimedia Commons

Ulike typer plast har ulike nummer i resirkuleringskoden. Du kan prøve å unngå nummer 3 og 7. Illustrasjon: Teleman84, Wikimedia Commons