Du kan umulig vite om plasten er farlig

Tre av fire plastprodukter inneholder skadelige stoffer. Også bioplasten har giftige kjemikalier.