Bronse kjel foto Åge Hojem ntnu vitenskapsmuseet DokumentNavn_29 – Kopi

Kjelen undersøkes nå videre på konserveringslaboratoriet. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Kjelen undersøkes nå videre på konserveringslaboratoriet. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet