Hydroelectric power station, Norway

Hydroelectric power station on Namsen river in Nord-Trøndelag county, Norway

Bilde av dam der vi også ser elvevann