Epilepsy Zebrafish Photo NTNU

Forskergruppen studerte epilepsianfall hos sebrafisk. Én fordel med disse fiskene er at de er gjennomsiktige, og aktivitet i nervesystemet er enklere å observere enn hos mange andre arter. Foto: Yaksi Lab, NTNU

Forskergruppen studerte epilepsianfall hos sebrafisk. Én fordel med disse fiskene er at de er gjennomsiktige, og aktivitet i nervesystemet er enklere å observere enn hos mange andre arter. Foto: Yaksi Lab, NTNU