Modell

Denne videoen viser litt hva det går ut på. «Fr» er båtens hastighet. Akkurat i dette oppsettet betyr Fr = 0.4 at båtmodellen kjører 40 cm/s, Fr=0.5 svarer til 50 cm/s, og så videre. Ved disse hastighetene blir den lille 10 centimeters båten en realistisk skalamodell av et skip i full størrelse. Vannoverflaten er i ro, men det strømmer vann like under overflaten.

Strømningen er en bra skalamodell av strømmen vi kan få i et kraftig elvedelta med tidevannseffekter. Det finnes blant annet gode data fra munningen Columbia River i Oregon i USA, der det også er stor båttrafikk. Der er selve overflaten i fart, men det kan lett korrigeres for.

Denne videoen viser litt hva det går ut på. «Fr» er båtens hastighet. Akkurat i dette oppsettet betyr Fr = 0.4 at båtmodellen kjører 40 cm/s, Fr=0.5 svarer til 50 cm/s, og så videre. Ved disse hastighetene blir den lille 10 centimeters båten en realistisk skalamodell av et skip i full størrelse. Vannoverflaten er i ro, men det strømmer vann like under overflaten. Strømningen er en bra skalamodell av strømmen vi kan få i et kraftig elvedelta med tidevannseffekter. Det finnes blant annet gode data fra munningen Columbia River i Oregon i USA, der det også er stor båttrafikk. Der er selve overflaten i fart, men det kan lett korrigeres for.