Bølger Båt Basseng Forsøk_8419 – Kopi

Båtvaker kan under helt spesielle forhold bli annerledes enn den faste vinkelen på rundt 39 grader. Foto: Lars Robert Bang, NTNU

Båtvaker kan under helt spesielle forhold bli annerledes enn den faste vinkelen på rundt 39 grader. Foto: Lars Robert Bang, NTNU