Ulike scenarier Illustrasjon Francesco Cherubini NTNU

To ulike scenarier. Det minst ressurskrevende til venstre, der 7,5 millioner kvadratkilometer skogs trengs. Til høyre et mer ressurskrevende scenario som krever et tilsvarende areal med bioenergiavlinger. Grafikk: Francesco Cherubini, NTNU

To ulike scenarier. Det minst ressurskrevende til venstre, der 7,5 millioner kvadratkilometer skogs trengs. Til høyre et mer ressurskrevende scenario som krever et tilsvarende areal med bioenergiavlinger. Grafikk: Francesco Cherubini, NTNU