Husdyr Shutterstock NTB scanpix – Kopi

Vi mennesker bruker enorme arealer på å fø husdyr. Men klimaendringene gjør at vi må bruke større deler av landarealene til skoger og bioenergiavlinger isteden. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Vi mennesker bruker enorme arealer på å fø husdyr. Men klimaendringene gjør at vi må bruke større deler av landarealene til skoger og bioenergiavlinger isteden. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix