Arealbruk IPCC

Mennesker påvirker 70 prosent av de isfrie landarealene. Store deler er beitemarker. Grafikk: Francesco Cherubini, NTNU

Mennesker påvirker 70 prosent av de isfrie landarealene. Store deler er beitemarker. Grafikk: Francesco Cherubini, NTNU