Sumatratiger Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Sumatratiger. Den er kritisk truet på grunn av palmeoljeproduksjon, akasieplantasjer, mangel på byttedyr og illegal handel. Men klimaendringer er foreløpig ikke en trussel. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Sumatratiger. Den er kritisk truet på grunn av palmeoljeproduksjon, akasieplantasjer, mangel på byttedyr og illegal handel. Men klimaendringer er foreløpig ikke en trussel. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix