Klimatiltak Foto Shutterstock, NTB Scanpix – Kopi

En overgang til mer fornybar elektrisitet kan rett nok minske karbonavtrykket med rundt 3 prosent. Men samtidig kan arealbruken øke med over 3 prosent. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

En overgang til mer fornybar elektrisitet kan rett nok minske karbonavtrykket med rundt 3 prosent. Men samtidig kan arealbruken øke med over 3 prosent. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix