Klimatiltak 4 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Grønn vekst? Tiltak som ikke forutsetter vekst er generelt mer effektive, men også mindre populære. Foto; Shutterstock, NTB Scanpix

Grønn vekst? Tiltak som ikke forutsetter vekst er generelt mer effektive, men også mindre populære. Foto; Shutterstock, NTB Scanpix