Klimatiltak 2 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Å redusere motorisert transport er blant de mest lovende tiltakene. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Å redusere motorisert transport er blant de mest lovende tiltakene. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix