Preeklampsi 2 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Kvinner som har opplevd svangerskapsforgiftning bør få råd om livsstilsendringer. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Kvinner som har opplevd svangerskapsforgiftning bør få råd om livsstilsendringer. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix