Fastleger presses 3 Foto Shutterstock, NTB Scanpix – Kopi

Ett forslag er å overlate en del av det administrative arbeidet til en medisinsk sekretær. Dette kan frigjøre mer tid til pasientene. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Ett forslag er å overlate en del av det administrative arbeidet til en medisinsk sekretær. Dette kan frigjøre mer tid til pasientene. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix