Fastleger presses 1 Foto Shutterstock, NTB Scanpix

I studien beskrives et spenn fra fastleger som mener at de fortsatt greier å ivareta kvaliteten på pasientbehandlingen, til de som mener at pasientene deres allerede definitivt berøres av høy arbeidsbelastning. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

I studien beskrives et spenn fra fastleger som mener at de fortsatt greier å ivareta kvaliteten på pasientbehandlingen, til de som mener at pasientene deres allerede definitivt berøres av høy arbeidsbelastning. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix