Trening utslitt Foto Shutterbox NTB Scanpix – Kopi

Rabdomyolyse oppstår ikke bare som følge av hard trening, men kan utløses av den. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Rabdomyolyse oppstår ikke bare som følge av hard trening, men kan utløses av den. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix