Fedmeepidemien Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Dagens miljø forsterker vektforskjellene mellom mer og mindre genetisk disponerte mennesker. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Dagens miljø forsterker vektforskjellene mellom mer og mindre genetisk disponerte mennesker. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix