CRU`n trener, TF 51/FSK er mentorer under øvelsen

Det er markant forskjell på hvordan fare- og ikke fare-baserte traumer påvirker symptomer på psykiske lidelser. Illfoto: Forsvaret

Det er markant forskjell på hvordan fare- og ikke fare-baserte traumer påvirker symptomer på psykiske lidelser. Illfoto: Forsvaret