Thomas Seltzer Stephen Fry Foto Thor Nielsen NTNU (2) – Kopi

Fry er slett ikke pessimist på vegne av menneskeheten. Vår nysgjerrighet og tranger til å gjøre godt vil nok berge oss. Foto: THor Nielsen, NTNU

Fry er slett ikke pessimist på vegne av menneskeheten. Vår nysgjerrighet og tranger til å gjøre godt vil nok berge oss. Foto: THor Nielsen, NTNU