Rein 1 Foto Per Harald Olsen NTNU

Erstatningsordningen er slik at ett dokumentert tap av rein, utløser erstatning for 20 dyr. Dette skyldes at mange dyr som blir tatt, særlig kalver, aldri blir funnet. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Erstatningsordningen er slik at ett dokumentert tap av rein, utløser erstatning for 20 dyr. Dette skyldes at mange dyr som blir tatt, særlig kalver, aldri blir funnet. Foto: Per Harald Olsen, NTNU