Presipitat Illustrasjon NTNU – Kopi

Bildet viser en utfelling i en AlMgSiCu legering. Hver prikk korresponderer til en kolonne av enkeltatomer. Intensiteten i kolonnen gjenspeiler elementene, hvor det som er mest intenst er Cu. Illustrasjon: NTNU

Bildet viser en utfelling i en AlMgSiCu legering. Hver prikk korresponderer til en kolonne av enkeltatomer. Intensiteten i kolonnen gjenspeiler elementene, hvor det som er mest intenst er Cu. Illustrasjon: NTNU