TST-1130_03_600x400px

Dette er riggen som gjør det mulig å bore etter jorvarme til en brøkdel av prisen. Foto: Qmatec.