IMG_5842_just

Adm- dir Vegar Johansen i SINTEF og dekan Olav Bolland ved NTNU besiktiger tomta for det planlagte forskningssenteret på Tyholt i Trondheim. Foto: SINTEF

Adm- dir Vegar Johansen (t.v.) i SINTEF og dekan Olav Bolland ved NTNU besiktiger tomta for det planlagte forskningssenteret på Tyholt i Trondheim. Foto: SINTEF