Befolkning Foto Shutterbox NTB Scanpix (2) – Kopi

Kanskje blir det ikke så mange av oss likevel. I hvert fall ikke om kvinnene har et reelt valg. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Kanskje blir det ikke så mange av oss likevel. I hvert fall ikke om kvinnene har et reelt valg. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix