Selvkjørende biler Foto Shutterstock NTB Scanpix

Selvkjørende biler bryter med en grunnleggende forutsetning for mobilitetssystemet, nemlig at alle biler, sykler, busser, tog osv. har en ansvarlig fører. Illustrasjon: Shutterstock, NTB Scanpix

Selvkjørende biler bryter med en grunnleggende forutsetning for mobilitetssystemet, nemlig at alle biler, sykler, busser, tog osv. har en ansvarlig fører. Illustrasjon: Shutterstock, NTB Scanpix