Ben Goldacre Foto Kai T Dragland NTNU

Ben Goldacre har de siste årene gjort seg spesielt bemerket gjennom kritikk av medisinsk forskning. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Ben Goldacre har de siste årene gjort seg spesielt bemerket gjennom kritikk av medisinsk forskning. Foto: Kai T. Dragland, NTNU