Neil Harbisson 2 Foto Kai T Dragland NTNU – Kopi

– Jeg har aldri sett farger. Alt er i en gråskala. Jeg ville føle farger, sier Neil Harbisson. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

– Jeg har aldri sett farger. Alt er i en gråskala. Jeg ville føle farger, sier Neil Harbisson. Foto: Kai T. Dragland, NTNU