Dødelig handel Foto Trond Sverre Kristiansen NTNU Vitenskapsmuseet (2) – Kopi

Menneskelig aktivitet er den største trusselen mot naturen. Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet

Menneskelig aktivitet er den største trusselen mot naturen. Foto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet