Vannkraft fornying Foto Shutterstock, NTB Scanpix

Om vi fornyer vannkraftverkene, kan vi få ut like mye energi som vindkraftverkene produserer. Foto: Shutterstock,,NTB Scanpix

Om vi fornyer vannkraftverkene, kan vi få ut like mye energi som vindkraftverkene produserer. Foto: Shutterstock,,NTB Scanpix