Figure3

SINTEF forskerne konvertere biomasse til kjemikalier ved hjelp av elektrokatalytisk oksidasjonsprosesser. Her justerer Roman Tschentscher og Morten Frøseth den nye elektrokjemiske cellen for LIBERATE. Foto: SINTEF

to forskere foran elektrokjemisk reaktor