Figure3

to forskere foran elektrokjemisk reaktor

SINTEF forskerne konvertere biomasse til kjemikalier ved hjelp av elektrokatalytisk oksidasjonsprosesser. Her justerer Roman Tschentscher og Morten Frøseth den nye elektrokjemiske cellen for LIBERATE. Foto: SINTEF