Holtås 1 og 2 b Foto Eva Lindgaard NTNU

Bergkunstfelt i Holtås, Levanger kommune før tildekkingen i 2004, og samme bergflate etter regelmessig tildekking og etanolbehandling over flere år. Foto: Roar Sæterhaug , NTNU Vitenskapsmuseet 2004 og Eva Lindgaard, NTNU Vitenskapsmuseet 2011

Bergkunstfelt i Holtås, Levanger kommune før tildekkingen i 2004, og samme bergflate etter regelmessig tildekking og etanolbehandling over flere år. Foto: Roar Sæterhaug , NTNU Vitenskapsmuseet 2004 og Eva Lindgaard, NTNU Vitenskapsmuseet 2011