Bergkunst Strand collage Foto Eva Lindgaard NTNU

Arkeologene har svært gode resultater å vise til når det gjelder skjøtsel av bergkunst i Midt-Norge. Øverst som kunsten fremsto i 2005, nederst i 2012. Disse helleristningene er på Strand i Osen kommune. Foto: Eva Lindgaard, NTNU Vitenskapsmuseet

Arkeologene har svært gode resultater å vise til når det gjelder skjøtsel av bergkunst i Midt-Norge. Øverst som kunsten fremsto i 2005, nederst i 2012. Disse helleristningene er på Strand i Osen kommune. Foto: Eva Lindgaard, NTNU Vitenskapsmuseet